Ledamoter

Aleksander Gieysztor


f. 17.7.1916   d. 9.2.1999

Professor, arkeolog, preses i polska vetenskapsakademien; Warszawa.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 2.11.1982 (nr 233)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi 1935–1975 av M. Koczerska, E. Suchodolska & J. Zwolinska, i festskriften Cultus et Cognitio (1976);
Kompletterande bibliografi 1976–1988 i den senare festskriften Kultura sredniowieczna i staropolska (1991, 5–24).

Who’s Who in Poland, 1st ed. (1982). Who’s Who in the Socialist Countries of Europe, ed. J. Stroynowski (1989, vol. 1, s. 353).

J. Bardach, A. G. a historia pa’stwa i prawa (Czasopismo Prawno-Historyczne 51:1–2, 1999, s. 11–36);
M. Koczerska, A. G. 17 VII 1916 – 9 II 1999. Szkic biograficzny [Translation of title: A short biography of A. G. (17 July 1916–9 February 1999).];
S. K. Kuczyński, [nekr.] i Archeion (Warszawa), vol. 101 (2000), 347–350;
—, [nekr.] i Rocznik Warszawski 29, 2000, s. 5–13;
J. Le Goff, In memoriam A. G. (1916–1999) (Cahiers de civilisation médiévale, Xe–XIIe siècles, 45:4, 2002, s. 419–424, med bibliografi i urval);
H. Samsonowicz, [nekr.] i Acta poloniae historica 80 (1999);
Studia Z’ród-oznawcze: Commentationes 37, 2000, s. 3–12.

Przegląd historyczny, 91:1 (2000) innehåller ”Pamięci Profesora Aleksandra Gieysztora (1916–1999)”, s. 1–2, samt en rad andra artiklar om olika aspekter av hans gärning.

Festskrifter:
Till 60-årsdagen: Cultus et Cognitio. Studia z dziejów sredniowiecznej kultury [Festschrift for A. G.] (1976, s. 9–59);
Till 75-årsdagen: Kultura sredniowieczna i staropolska: studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w piecdziesieciolecie pracy naukowej, [komitet redakcyjny Danuta Gawinowa …] (1991).