Ledamoter
Malmer, b

Brita Ingrid Maria Malmer


f. 1.6.1925   d. 8.5.2013

Professor i numismatik och penninghistoria vid Stockholms universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.11.1981 (nr 371)


Bibliografiska uppgifter

Minnen i: Femtio år med numismatiken (i Svensk numismatisk tidskrift 2005:5, s. 122-123).
U. Westermark & K. Jonsson, Brita Malmer 80 år 1.6. 2005 (i Myntstudier 2005:2, s. 1-6).
Bibliografi: Brita Malmer 80 år den 1 juni 2005, bibliografi 1949-2005 av C. von Heijne & F. Elfver (i Nordisk numismatisk unions medlemsblad 2005:3 Ekstra, s. 95-112).

K. Jonsson, [nekr.] i KVHAAÅ 2014, s. 57–65.

Nekr. i SvD 5/6 och i DN 9/6 av U. Westermark, K. Jonsson, L. O. Lagerqvist & F. Elfver.