Ledamoter

Otto Oberholzer


f. 11.12.1919   d. 10.10.1986

Docent vid universitetet i Zürich, senare professor i modern skandinavisk litteratur i Kiel, översättare av bl. a. Pär Lagerkvist till tyska.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 7.9.1982 (nr 232)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i festskriften från 1985, se nedan.

NDB.

Festskrift:
W. Butt & B. Glienke (Hg.), Der nahe Norden. O. O. zum 65. Geburtstag. Eine Festschrift (1985, med O. O:s bibliografi).