Ledamoter

Maurice Gravier


f. 6.1.1912   d. 21.9.1992

Professor i skandinaviska språk och skandinavisk litteratur vid Sorbonne, Paris.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 6.3.1979 (nr 225)