Ledamoter

Kristian Hald


f. 9.9.1904   d. 27.7.1985

Professor i nordisk filologi i Köpenhamn; ort- och personnamnsforskare.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 4.11.1975 (nr 222)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i festskriften från 1974, se nedan.

DBL3. LG s. 384 f.

S. Carlsson i Saga och Sed, 1986.

Festskrift:
Tillägnades på 70-årsdagen Festskrift til K. H. Navneforskning, dialektologi, sproghistorie, på halvfjerdsårsdagen 9.9. 1974, [red. P. Andersen …] (1974).