Ledamoter

Kustaa Gideon Vilkuna


f. 26.10.1902   d. 1.2.1980

Professor i finsk-ugrisk etnologi i Helsingfors.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 1.2.1972 (nr 212)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi: (1921–1961:) M-L. Heikinmäki, Maa painaa parrelleen (1962);
O. Recskeméti & H. Nurminen, Kustaa Vilkunan kirjallinen tuotanto 1921–1983. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (1984), den senare inkluderar minnestal av C. F. Meinander.

Suomen kansallisbiografia.

G. Berg, K. V. 1902–1980 (Ethnologica Scandinavica 1980, s. 158–160).

Festskrift:
Tillägnades med anledning av sin 75–årsdag 1977 års årgång av Ethnologica Scandinavica.