Ledamoter

Jens Peter Andreas Skautrup


f. 21.1.1896   d. 5.8.1982

Professor i nordiska språk i Århus; historisk lingvist.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 2.12.1969 (nr 209)


Bibliografiska uppgifter

DBL3. Carol Henriksen i LG, s. 864 f.

S. Carlsson i Saga och sed, 1983;
B. Ejder, [nekr.] i VSLÅ 1984, s. 139–144.