Ledamoter

Nils Joachim Otto Cleve


f. 25.7.1905   d. 8.4.1988

Finländsk statsarkeolog, tit. professor; Helsingfors.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 5.9.1967 (nr 177)

Utländsk ledamot Ha
- Invald 11.1.1968 (nr 203)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi av T. Edgren i Finskt museum 1985, s. 7–14.

T. Edgren, [nekr.] i Finskt museum 1988, s. 148–152