Ledamoter

Homer Armstrong Thompson


f. 7.9.1906   d. 7.5.2000

Professor i klassisk arkeologi vid Univ. of Toronto, därtill chef för den klassiska samlingen vid Royal Ontario Museum, senare professor i samma ämne vid Institute for Advanced Study, Princeton, N. J.; field director vid utgrävningen av agoran i Athen.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 7.6.1966 (nr 199)


Bibliografiska uppgifter

The Homer A. Thompson Collection vid Princeton University består av bilder m.m. från utgrävningarna på agoran i Athen.
Bibliografi i festskriften från 1982, s. vii–xii.

A. L. Boegehold, [nekr.] i Gnomon 73 (2000), s. 284–286.
R. A Wertime, The Ingenious H. T. (Archaeology 41:6, 1988: Nov./Dec., s. 36).

Festskrift:

Studies in Athenian Architecture, Sculpture and Topography Presented to H. A. T. (Hesperia Suppl. 20, 1982).