Ledamoter

Ella Margareta Kivikoski


f. 25.5.1901   d. 27.7.1990

Professor i Finlands och Skandinaviens arkeologi i Helsingfors.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 1.3.1966 (nr 198)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi av M. Schauman-Lönnqvist i Finskt museum 1990, s. 5–13.

Suomen kansallisbiografia.

C. F. Meinander, [nekr.], Vuosikirja, Suomalainen tiedeakatemia 1990–1991 (1991), s. 81–87.

Festskrift: 

Honos E. K., [toim. P. Sarvas ja A. Siiriäinen], (1973).