Ledamoter

Georg Henrik von Wright


f. 14.6.1916   d. 16.6.2003

Professor i filosofi vid universitetet i Helsingfors, universitetskansler; ledamot av Finlands akademi, Helsingfors.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 5.11.1963 (nr 195)


Bibliografiska uppgifter

Suomen kansallisbiografia.