Ledamoter

Lars-Ivar Edvin Ringbom


f. 23.7.1901   d. 21.5.1971

Professor i konsthistoria vid Åbo akademi.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 1.10.1963 (nr 194)


Bibliografiska uppgifter

Suomen kansallisbiografia.

S. Karling, [nekr.] i KVHAAÅ 1972, s. 93–98;
Svenska folkskolans vänners kalender 1971.