Ledamoter

Olov Robert Thure Janse


f. 3.8.1892   d. mars 1985

Professor i östasiatisk arkeologi vid Harvard University, Cambridge, Mass.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 7.11.1961 (nr 187)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

Brorson till Otto Theodor Janse, svensk ledamot 144.