Ledamoter

Hans Peter L’Orange


f. 2.3.1903   d. 5.12.1983

Professor, klassisk arkeolog och konsthistoriker; Oslo.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 2.6.1959 (nr 184)


Bibliografiska uppgifter

NBL2.

H. Torp, H. P. L. (Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia. Series altera in 8º, vol. 5, 1985).