Ledamoter

Paul Wulff Johansen


f. 23.12.1901   d. 19.4.1965

Professor i Hansans och Östeuropas historia i Hamburg.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 13.1.1959 (nr 183)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg.

NDB. DBBL s. 358.

Porträttmatr. 1, s. 109.