Ledamoter

Aarmo Henrik Maliniemi


f. 9.5.1892   d. 8.10.1972

Professor, kyrkohistoriker; Helsingfors.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 4.3.1958 (nr 181)


Bibliografiska uppgifter

Suomen kansallisbiografia.

Porträttmatr. 1, s. 109.