Ledamoter

Emil Öhmann


f. 25.1.1894   d. 7.10.1984

Professor i germansk filologi i Åbo, senare i Helsingfors.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 3.12.1957 (nr 180)


Bibliografiska uppgifter

Kaj B. Lindgren i LG, s. 678 f.

Festskrift:
E. Ö. zu seinem 60. Geburtstag am 25 Januar 1954 von Freunden und Genossen (Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. B:84, 1954).

Porträttmatr. 1, s. 109.