Ledamoter

Karl Robert Villehad Wikman


f. 20.5.1886   d. 14.5.1975

Professor, sociolog; Åbo.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 10.1.1957 (nr 179)


Bibliografiska uppgifter

S. Svensson, K. Rob. V. Wikman 1886–1975 (Ethnologica Scandinavica 1975, s. 156–159).

Porträttmatr. 1, s. 109.