Ledamoter
Ling, j

Jan Nils Ling


f. 12.4.1934   d. 3.10.2013

Professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet, rektor vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.12.1991 (nr 431)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i: Jan Ling, skrifter: bibliografi, sammanställd av M. Ramsten & G. Ternhag (2014).

H. Larsen, Jan Ling och musikvetenskapen, i dialog med Holger Larsen (i Musikrevy 1990 [45:8], s. 336-337);
B. Lindberg, [nekr.] i KVHAAÅ 2014, s. 77-84.

Nekr. i DN och SvD 10/10 av M. Fritz & G. Dahlström, i SvD 4/11 av A. Hammarlund m. fl. och 11/11 2013 av I. Fehrman-Ekholm.

Festskrift: 
Till 50-årsdagen: Tvärspel, trettioen artiklar om musik, festskrift till Jan Ling (1984).