Ledamoter

Jón Helgason


f. 30.6.1899   d. 19.1.1986

Professor i isländska språket och litteraturen i Köpenhamn; handskriftsutgivare.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 2.10.1956 (nr 176)


Bibliografiska uppgifter

ÆS 2 (1983), s. 146 f. DBL3. C. Sanders i LG, s. 485 f.

Porträttmatr. 1, s. 108.