Ledamoter

Oscar Theodore Broneer


f. 28.12.1894   d. 22.2.1992

Professor i klassisk arkeologi vid University of Chicago, field director vid universitetets utgrävningar i Korinth och Isthmia.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 28.8.1956 (nr 174)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i Hesperia 43 (1974), s. 393–400.

EHCA 1, s. 199 f.

E. R. Gebhard, [nekr.] i American Journal of Archaeology 96 (1992), s. 543 ff.

Porträttmatr. 1, s. 108.