Ledamoter

Gerhard Georg Bernhard Ritter


f. 6.4.1888   d. 1.7.1967

Professor i historia i Freiburg i. Br.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 11.1.1956 (nr 172)


Bibliografiska uppgifter

NDB.

Porträttmatr. 1, s. 108.