Ledamoter

Jan Greve Thaulow Petersen


f. 20.10.1887   d. 1967

Direktör för Stavanger museum, nordisk arkeolog; Stavanger.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 11.1.1956 (nr 171)


Bibliografiska uppgifter

S. Lindqvist, [nekr.] i KVHAAÅ. 1967, s. 89–92.

Porträttmatr. 1, s. 107.