Ledamoter

Kenneth McKenzie Clark

(Baron Clark 1969)


f. 13.7.1903   d. 21.5.1983

Direktör för National Gallery i London, senare professor i konstvetenskap i Oxford.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 11.1.1956 (nr 170)


Bibliografiska uppgifter

ODNB.

M. Levey, nekr. i Proceedings of the British Academy, vol. 70 (1985);
Lord Clark: Eloquent art historian who drew audience of millions (The Times 23/5 1983).

Porträttmatr. 1, s. 107.