Ledamoter

Felix Stephan Hermann Genzmer


f. 25.3.1878   d. 19.8.1959

Professor i offentlig rätt i Marburg, senare professor i Tübingen; rättshistoriker och germansk filolog.


Utländsk ledamot Ff
- Invald 11.1.1955 (nr 169)


Bibliografiska uppgifter

NDB.

Porträttmatr. 1, s. 107.