Ledamoter

Michael Roberts


f. 21.5.1908   d. 31.12.1996

Professor i modern historia vid Queen’s University, Belfast, Nordirland.


Utländsk ledamot Ha
- Invald 2.3.1954 (nr 166)


Bibliografiska uppgifter

G. Parker, nekr. i Proceedings of the British Academy, vol. 115 (2002);
S. Troebst, Debating the mercantile background to early modern Swedish empire-building: M. R. versus Artur Attman (European history quarterly 1994, 24, s. 485–509).

Engelsk röst om svensk historia [nekr.], DN 22/2 1997;
M. R.: Ledande brittisk auktoritet på svensk historia [nekr.], SvD 2/3 1997.

Porträttmatr. 1, s. 107.