Ledamoter

Ramón Menéndez Pidal


f. 13.3.1869   d. 14.11.1968

Professor i romansk filologi vid universitetet i Madrid; direktör för Real Academia Española; historiker, folklorist, historisk lingvist och dialektforskare.


Utländsk ledamot
- Invald 2.12.1952 (nr 162)


Bibliografiska uppgifter

J. Portolés i LG, s. 626 f.

Porträttmatr. 1, s. 106.