Ledamoter

Yrjö Henrik Toivonen


f. 19.1.1890   d. 16.5.1956

Professor i finsk-ugriska språk i Helsingfors, direktör för forskningsinstitutet Suomen Suku.


Utländsk ledamot
- Invald 4.11.1952 (nr 161)


Bibliografiska uppgifter

Suomen kansallisbiografia. M. Korhonen i LG, s. 921 f.

Porträttmatr. 1, s. 106.