Ledamoter

Marcel Aubert


f. 9.4.1884   d. 28.12.1962

Professor, konsthistoriker; Paris.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 4.6.1929 (nr 143)

Utländsk ledamot
- Invald 5.2.1952 (nr 158)


Bibliografiska uppgifter

DBFC 1954–1955, s. 37.

Porträttmatr. 1, s. 105.