Ledamoter
Lindqvist, s

Svante Lindqvist


f. 26.4.1948

Riksmarskalk, professor i teknikhistoria, f.d. museichef vid Nobelmuseet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 4.6.2002 (nr 463)