Ledamoter

Sir Thomas Downing Kendrick


f. 1.4.1895   d. 2.11.1979

Medeltidsarkeolog, direktör för British Museum, London.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 4.2.1936 (nr 154)

Utländsk ledamot
- Invald 3.4.1951 (nr 157)


Bibliografiska uppgifter

ODNB.

Bruce-Mitford, T. D. K., 1895–1979 (Proceedings of the British Academy vol. 76, 1991, s. 445–471);
B. Gray, Sir T. K. (Burlington Magazine 122, 1980, 194–95).

Nekr. i The Times 23/11 1979.

Porträttmatr. 1, s. 105.