Ledamoter

Angelo Mercati


f. 6.10.1870   d. 3.10.1955

Monsignor, prefekt för Vatikanarkivet.


Utländsk ledamot
- Invald 5.11.1950 (nr 156)


Bibliografiska uppgifter

Korta notiser i The Times 5/10 och 13/10 1955.
Miscellanea y archivistica A. M. (Studi e testi 165, 1952).

Minnesskrift:

Studi storici in memoria di A. M., raccolti a cura della Biblioteca Ambrosiana (1953).

Porträttmatr. 1, s. 105.