Ledamoter

Ernst Robert Curtius


f. 14.4.1886   d. 19.4.1956

Professor, litteraturhistoriker; Bonn.


Utländsk ledamot
- Invald 7.2.1950 (nr 155)


Bibliografiska uppgifter

Omnämns (ej egen art.) i NDB Bd. 3, s. 447 f. NDB Bd. 20, s. 417*, 520 in Artikel Platz, Hermann. Autor(en) der NDB: Lausberg, Heinrich.

Porträttmatr. 1, s. 105.