Ledamoter

Vilhelm Rasmus Andreas Andersen


f. 16.10.1864   d. 3.4.1953

Professor i dansk, senare nordisk litteraturhistoria vid Köpenhamns universitet.


Utländsk ledamot
- Invald 7.2.1950 (nr 154)


Bibliografiska uppgifter

KVHAA:s arkiv, FIcc:5.

DBL3.

A. Werin, [nekr.] i KVHAAÅ 1954, s. 50–57.

Artikel om V. A. av Knut Ahnlund i SvD 29/9 1952.

Porträttmatr. 1, s. 105.