Ledamoter

Knut Liestøl


f. 13.11.1881   d. 26.6.1952

Professor, kyrkominister, filolog, folkminnesforskare; Oslo.


Utländsk ledamot
- Invald 7.2.1950 (nr 153)


Bibliografiska uppgifter

NBL2.

D. Strömbäck, [nekr.] i KVHAAÅ 1953, s. 51–56.

Porträttmatr. 1, s. 104.