Ledamoter

Carl Axel Nordman


f. 28.1.1892   d. 27.2.1972

Statsarkeolog; Helsingfors.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 4.2.1936 (nr 152)

Utländsk ledamot
- Invald 30.8.1949 (nr 152)


Bibliografiska uppgifter

Suomen kansallisbiografia.

A. Andersson, [nekr.] i KVHAAÅ 1972, s. 87–92.

Porträttmatr. 1, s. 104.