Ledamoter

Bjørn Stisgaard Kornerup


f. 8.5.1896   d. 5.11.1957

Överarkivarie, k. ordenshistoriograf, kyrko-, lärdoms- och personhistoriker; Köpenhamn.


Utländsk ledamot
- Invald 7.6.1949 (nr 151)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

E. Nygren, [nekr.] i KVHAAÅ 1958, s. 52–56;
H. Pleijel, [nekr.] i VSLÅ 1957, s. 147–153.

Porträttmatr. 1, s. 104.