Ledamoter

Eduard David Mortier Frænkel


f. 17.3.1888   d. 5.2.1970

Professor i klassisk filologi i Kiel, Göttingen och Freiburg i. Br., emigrerade till England 1934; professor i latin i Oxford.


Utländsk ledamot
- Invald 1.2.1949 (nr 150)


Bibliografiska uppgifter


H. Lloyd-Jones, [nekr.] i Gnomon 43 (1971, s. 634–640);
G. Williams, nekr. i Proceedings of the British Academy, vol. 56 (1972).

Porträttmatr. 1, s. 104.