Ledamoter

Arthur Darby Nock


f. 21.2.1902   d. 11.1.1963

Professor i religionshistoria vid Harvard University, Cambridge, Mass.; klassisk filolog och kännare av antikens, särskilt senantikens, religioner.


Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 148)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi i Nock, Essays on religion and the ancient world, selected and edited … by Z. Stewart (1972).

Who was Who in America, 4, 1961–1968 (1968).

M. P:son Nilsson, [nekr.] i Gnomon 35 (1963), s. 318 f.

Festskrift:
Som ”inofficiell festskrift” fungerade Harvard Theological Review för okt. 1962, som dock utkom först efter N:s död.

Porträttmatr. 1, s. 104.