Ledamoter

Sir Harold Walter Bailey


f. 16.12.1899   d. 11.1.1996

Professor i sanskrit vid universitetet i Cambridge.


Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 146)


Bibliografiska uppgifter

Papper, bibliotek och handskriftssamling hos Ancient India & Iran Trust, Brooklands House, Cambridge.
Se A Preliminary Account of the Persian Manuscripts in the Collection of Sir H. B. (Iran XXX 1997).
Bibliografi i (festskriften) BSOAS 33:1 (1970), s. ix–xiv.

ODNB.

R. Emmerick, H. W. B. 1899–1996 (Proceedings of the British Academy vol. 101 (1999);
—, om H.W.B. (A Century of British Orientalists, 1902–2001, ed. C. E. Bosworth);
Indo-Iranian languages and peoples (Proceedings of the British Academy, vol. 116, ed. N. Sims-Williams, 2002), innehåller två artiklar om Bailey.

Festskrift:
Tillägnades som festskrift BSOAS 33:1 (1970).

Porträttmatr. 1, s. 103.