Ledamoter

Theodor Frings


f. 23.7.1886   d. 6.6.1968

Professor i tysk och nederländsk filologi i Leipzig; dialektolog och historisk lingvist.


Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 145)


Bibliografiska uppgifter

G. Lerchner i LG, s. 311–313.

Porträttmatr. 1, s. 103.