Ledamoter

Gustaf Emil Zilliacus


f. 1.9.1878   d. 7.12.1961

Professor, litteraturhistoriker, författare; Helsingfors.


Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 143)


Bibliografiska uppgifter

Suomen kansallisbiografia.

B. Karlgren, [nekr.] i KVHAAÅ 1962, s. 64 ff.;
T. Steinby, E. Z. 1.9.1878–7.12.1961 (HLS 37, 1962).

Porträttmatr. 1, s. 103.