Ledamoter

Didrik Arup Seip


f. 31.8.1884   d. 3.5.1963

Professor i nordiska språk i Oslo; historisk lingvist.


Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 141)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Nationalbiblioteket, Oslo.
Bibliografi: J. Tuneld, D. A. S. En bibliografi (1981).

NBL2. E. Landeby i LG, s. 848 f.

T. Knudsen, [nekr.], ANF 79 (1964), s. 262–272;
K. G. Ljunggren, Magnus Olsen och D. A. S. (VSLÅ 1964, s. 115–123);
E. Wessén, [nekr.] i KVHAAÅ 1964, s. 66–69.

Porträttmatr. 1, s. 102.