Ledamoter

Johannes Balthasar Brøndsted


f. 5.10.1890   d. 16.11.1965

Arkeolog, professor, direktör för Nationalmuseet i Köpenhamn.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 2.5.1933 (nr 149)

Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 140)


Bibliografiska uppgifter


DBL3.

H. Arbman, [nekr.] i KVHAAÅ 1966, s. 105–108;
C. J. Becker, [nekr.] i VSLÅ 1966, s. 133–141.

Porträttmatr. 1, s. 102.