Ledamoter

Yrjö Hirn


f. 7.12.1870   d. 23.2.1952

Professor, litteratur-, konst- och kulturhistoriker; Helsingfors.


Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 139)


Bibliografiska uppgifter

Suomen kansallisbiografia.

A. Josephson, [nekr.] i KVHAAÅ 1952, s. 88–99.

Porträttmatr. 1, s. 102.