Ledamoter

Hans Harald Koch

(Hal)


f. 6.5.1904   d. 10.8.1963

Professor, kyrkohistoriker; Köpenhamn.


Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 138)


Bibliografiska uppgifter

Papper i danska RA.

DBL3.

H. Pleijel, [nekr.] i KVHAAÅ 1964, s. 70–74;
—, [nekr.] i VSLÅ 1964, s. 159–166.

Porträttmatr. 1, s. 102.