Ledamoter

Sverre Steen


f. 1.8.1898   d. 12.6.1983

Professor i historia i Oslo.


Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 137)


Bibliografiska uppgifter

NBL2.

B. Odén, [nekr.] i VSLÅ 1984, s. 173–177.

Porträttmatr. 1, s. 102.