Ledamoter

Anton Wilhelm Brøgger


f. 11.10.1884   d. 29.8.1951

Professor i nordisk arkeologi i Oslo; politiker.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 7.6.1921 (nr 137)

Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 134)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA, Oslo.

NBL2. Ch. Blindheim i Hoops RGA 3 (1978), s. 468 f.

C. Blindheim, De fem lange år på Universitetets oldsaksamling: A. W. B. (1884–1984) in memoriam (Viking 48, 1984, s. 27–43);
S. Grieg, [nekr.] i Viking 16 (1952), s. v–xxi;
C. Heimann, Att ’förnorska’ forntiden: en arkeologihistoria om A. W. Brøgger (Arkeologen, Göteborg, 2001:3/4, s. 16–43);
W. Helliksen, A. W. B:s idéer: norsk arkeologi og europeiske trender på begynnelsen av 1900-tallet (Universitetets oldsaksamling, Årbok 1991/1992, 1992, s. 21–26);
—, Evolusjonisme i norsk arkeologi: diskutert med utgangspunkt i A. W. B:s hovedverk 1909–25 (1996);
J. Komber, Det arkeologiske grunnsynet til A. W. B. og Håkon Shetelig: karakteristikk med utgangspunkt i bøkene ’Det norske folk i oldtiden’ (1925) og ’Norges forhistorie’ (1925) (Viking 50, 1987, s. 23–35);
S. Lindqvist, [nekr.] i KVHAAÅ 1952, s. 82–86;
S. Marstrander, Ved 100-årsdagen for A. W. B:s fødsel: 1884 – 11.oktober – 1984 (Universitetets oldsaksamling, Årbok 1984/85, 1985, s. 7–16).

Porträttmatr. 1, s. 101.