Ledamoter

Ludwig Michael Curtius


f. 13.12.1874   d. 10.4.1954

Klassisk arkeolog och konsthistoriker, professor i Heidelberg, direktör för Tyska arkeologiska institutet i Rom (avsatt av naziregimen 1937).


Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 132)


Bibliografiska uppgifter

L. C., Deutsche und antike Welt. Lebenserinnerungen (1950).

NDB.

M. Bieber, nekr. i American Journal of Archaeology 59 (1955), s. 64 f.;
R. Faber, Klassizismus perennis: über L. C. (Museums-Journal (Berlin), 16, 1, 2002, s. 4–8);
—, Humanistische und faschistische Welt. Über L. C. (1874–1954) (Streit um den Humanismus, R. Faber, Hrsg. (2003);
G. Frank, U. T. Holmes & E. H. Wilkins, [nekr.] i Speculum 33 (1958), s. 460 f.

Porträttmatr. 1, s. 101.