Ledamoter

Poul Nørlund


f. 4.11.1888   d. 26.5.1951

Direktör för Nationalmuseet, arkeolog och konsthistoriker.


Utländsk korresponderande ledamot
- Invald 4.2.1930 (nr 146)

Utländsk ledamot
- Invald 4.5.1948 (nr 130)


Bibliografiska uppgifter

DBL3.

B. Thordeman, [nekr.] i KVHAAÅ 1952, s. 71–80.

Porträttmatr. 1, s. 101.